<<Πρόκειται για απάτη, γιατί οι Έλληνες δεν επιβαρύνονται με το χρέος».