Δευτέρα, 13 Φεβρουαρίου 2017

Καστοριά: Προσέξτε τις υπερχρεώσεις σε ορισμένα συνεργεία αυτοκινήτων

headrepair
του Μανώλη Μάνου *

ΕΜΕΙΣ ΤΗΝ ΠΑΘΑΜΕ
-ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΣΤΙΓΜΗ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΡΑΤΟΣ ΝΑ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΧΕΙ

Χρεωνουν ότι θέλουν "πενία τέχνας κατεργάζεται"

Μήν αφήνετε ποτέ το αυτοκίνητο στο συνεργείο, να σας το επισκευάζουν χωρίς την παρουσία  σας.

Η επισκευή να γίνεται πάντα μπροστα στα μάτια σας.

Κλείστε ραντευού την ώρα που θα ξεκινήσουν την επισκευή.

Αν σας το αρνηθούν,  καποιο λάκο έχει η φάβα.

Ζητάτε πίσω τα παλιά ανταλλακτικά που αντικατέστησαν στο αυτοκινητο σας.

Ζητάτε να σας σημειώσουν ενγγράφως τις επισκευές, τα ανταλλακτικά ,και την εργασία που θα κάνουν στο αυτοκινητο σας εξ αρχή, μιάς  και περιέργως  και εν πολλοίς "ηλιθίως" κατεργήθει το βιβλίο Εισόδου του αυτοκινήτου στο συνεργείο.

Αν εργάζονται πολύ νεαρά άτομα πάνω στο αυτοκίνητο σας πιθανότατα  μάθαινουν την δουλειά πάνω στου κασσίδη το κεφάλι, - ζητάτε την επισκευή να την κάνει αποκλειστικά και μόνο ο αδειούχος τεχνικός του συνεργείου.

Κάποιοι βάζουν "μαϊμού" ανταλλακτικά για γνήσια της εταιρείας του αυτοκινήτου σας τα οποία σας χρεώνουν ως γνήσια, ζητάτε να τα δείτε εξ αρχής με την συσκευασία τους και ας μην έχετε γνώσεις μηχανολογικές.

Οι περισσότεροι απαιτούν αμοιβή για την "διαγνωση" βλάβης η οποία μπορη να φθάνει στα και 300 ευρώ,  γιατί συχνα ή δεν γνωρίζουν την βλάβη ή επειδή τους έμεινε το "χουι" απο την προκρίσης εποχή.

Πάτε για μια βλάβη και συχνά σας "ανακαλύπτουν" και άλλες.

Συχνά δικά τους τεχνικά λάθη των (συνεργείων)  η ελατωματικά υλικά  αμφίβολων εργοστασίων της Κίνας τα πληρώνουμε εμείς τρίδιπλα.

  ΘΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΟΥΜΕ ΕΚΤΕΝΕΣ ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ ΠΑΘΟΝΤΕΣ ΣΤΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ* Ο Μανώλης Μάνου έχει και την ιδιότητα του μηχανολόγου μηχανικού


Οδηγός επιβίωσης για τις χρεώσεις σταθερής και κινητής τηλεφωνίας

Συμβουλές της Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) για να αποφύγετε τις υπερβολικές χρεώσεις

Στο χώρο της κινητής τηλεφωνίας το τοπίο αλλάζει σχεδόν κάθε μήνα, τα προγράμματα που προσφέρονται και οι οι χρεώσεις των εταιρειών δεν παραμένουν σταθερές και οι καταναλωτές βρίσκονται ανύμποροι να παρακολουθήσουν τις εξελίξεις. Η  Εθνική Επιτροπή Τηλεικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) παρουσίασε 13 ερωτοαπαντήσεις που στόχο έχουν να ενημερώσουν το κοινό για τα δικαιώματά του, αλλά και να δείξουν το δρόμο για να αναζητήσει κανείς το δίκιο του.

1. Η ΕΕΤΤ ελέγχει την τιμολογιακή πολιτική και τα προγράμματα των εταιριών;
Η ΕΕΤΤ δεν διαθέτει, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή και την ελληνική νομοθεσία, δυνατότητα παρέμβασης στη διαμόρφωση της τιμολογιακής πολιτικής των εταιριών. Οι εταιρίες τιμολογούν ελεύθερα τις υπηρεσίες που παρέχουν, υπό την προϋπόθεση ότι δεν παραβιάζεται η νομοθεσία περί ανταγωνισμού, για την τήρηση της οποίας αρμόδια είναι η ΕΕΤΤ. Επίσης, η ΕΕΤΤ έχει αρμοδιότητα να ελέγχει, λόγω της σημαντικής ισχύος που κατέχει ο ΟΤΕ στην αγορά, εάν τα οικονομικά προγράμματά του συμμορφώνονται με τη νομοθεσία περί ανταγωνισμού, πριν την εμπορική διάθεσή τους.
2. Έχει υποχρέωση η εταιρία, αφού με ενημερώσει τηλεφωνικά για τα προγράμματά της, να μου αποστείλει γραπτώς την προσφορά της πριν αποφασίσω;
Η εταιρία είναι υποχρεωμένη να επιβεβαιώσει την προσφορά της, εγγράφως ή με ηλεκτρονικό μέσο (π.χ. e-mail) ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο σας επιτρέπει να τηρείτε αντίγραφό της. Δεσμεύεστε μόνον εφόσον είτε υπογράψετε την προσφορά είτε αποστείλετε στην εταιρία τη γραπτή συγκατάθεσή σας. Πριν την υπογραφή της σύμβασης, ελέγξτε εάν οι όροι της προσφοράς περιλαμβάνονται στο κείμενό της και στη συνέχεια, ζητήστε αντίγραφο της σύμβασης.
3. Ποιες είναι οι υποχρεώσεις των εταιριών σχετικά με την ενημέρωσή μου για χρεώσεις και προγράμματα;
Οι εταιρίες οφείλουν να δημοσιεύουν σαφείς και έγκυρες πληροφορίες σχετικά με τα τιμολόγιά τους, τον ελάχιστο χρόνο χρέωσης και το βήμα χρέωσης. Οι πληροφορίες πρέπει να αναρτώνται στους διαδικτυακούς τόπους των εταιριών, να είναι διαθέσιμες από τα σημεία πώλησης ή να παρέχονται μέσω τηλεφωνικού κέντρου. Επίσης, οι εταιρίες οφείλουν να αναγράφουν, είτε στην αίτηση σύνδεσης ή/και στη σύμβαση είτε σε παράρτημά τους, τα εφάπαξ και πάγια τέλη σύνδεσης, καθώς και τυχόν τέλη αποσύνδεσης, επανασύνδεσης και πρόωρης λύσης της σύμβασης.
4. Έχει δικαίωμα η εταιρία να τροποποιήσει μονομερώς τα τιμολόγιά της παρόλο που δεν έχει λήξει η σύμβασή μου; Ποια είναι τα δικαιώματά μου;
Η εταιρία έχει δικαίωμα να τροποποιήσει μονομερώς τα τιμολόγια, συμπεριλαμβανομένου του βήματος χρέωσης των κλήσεων, ακόμα και πριν τη λήξη της σύμβασης ορισμένου χρόνου. Ωστόσο, ένα μήνα πριν τεθεί σε ισχύ οποιαδήποτε τροποποίηση, η εταιρία οφείλει να σας ενημερώσει μέσω του διαδικτυακού τόπου της και του έντυπου ή/και ηλεκτρονικού λογαριασμού. Η ενημέρωση πρέπει να περιλαμβάνει την αναλυτική περιγραφή των νέων τιμολογίων, καθώς και το δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης αζημίως εντός ενός
μηνός από την ενημέρωσή σας, εκτός από τις ακόλουθες περιπτώσεις:
– Μείωση τιμολογίων.
– Προπληρωμένες κάρτες.
– Καρτοκινητή τηλεφωνία.
– Τιμολόγια που αφορούν διεθνείς κλήσεις, κλήσεις σε Υπηρεσίες Πολυμεσικής Πληροφόρησης (ΥΠΠ), σε σύντομους κωδικούς και σε μη γεωγραφικούς αριθμούς (εξαιρουμένων των κλήσεων προς αριθμούς κινητής τηλεφωνίας).
Σημειώνεται ότι σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης αζημίως εξακολουθεί να ισχύει η υποχρέωση εξόφλησης τυχόν οφειλών για την επιδότηση συσκευών ή τερματικού εξοπλισμού, με εξαίρεση την επιδότηση παγίου.
5. Αμφισβητώ χρεώσεις στον λογαριασμό μου. Μπορεί η ΕΕΤΤ να με βοηθήσει στην επίλυση της οικονομικής διαφοράς;
Η ΕΕΤΤ δεν είναι αρμόδια να επιλύει οικονομικές διαφορές μεταξύ καταναλωτών και εταιριών. Για το συγκεκριμένο θέμα απευθυνθείτε άμεσα στον Συνήγορο του Καταναλωτή, ο οποίος έχει τη σχετική αρμοδιότητα.
6. Με ποιους τρόπους μπορεί η εταιρία να απαιτήσει τις ληξιπρόθεσμες οφειλές μου;
Η εταιρία σας έχει δικαίωμα να απαιτήσει τις ληξιπρόθεσμες οφειλές με κάθε νόμιμο μέσο Σταθερες & κινητές υπηρεσίες και σύμφωνα με τους σχετικούς όρους της σύμβασής σας. Επίσης, έχει δικαίωμα να προβεί σε προσωρινή ή οριστική διακοπή της σύνδεσής σας λόγω των ληξιπρόθεσμων οφειλών. Ωστόσο, οφείλει να σας αποστείλει σχετική έγγραφη προειδοποίηση. Συνήθως, η εταιρία ειδοποιεί με σχετική αναφορά στον λογαριασμό και με SMS στο κινητό σας. Προσωρινή διακοπή: Μετά την παρέλευση 15 ημερών από την έγγραφη προειδοποίηση, η εταιρία έχει δικαίωμα να διακόψει τη σύνδεσή σας προσωρινά. Στη διάρκεια αυτού του διαστήματος, μπορείτε να λαμβάνετε εισερχόμενες κλήσεις και να πραγματοποιείτε μόνον εξερχόμενες κλήσεις που δεν συνεπάγονται χρέωση.
Οριστική διακοπή: Μετά την παρέλευση 60 ημερών από την προσωρινή διακοπή, εφόσον οι ληξιπρόθεσμες οφειλές σας παραμένουν, η εταιρία έχει δικαίωμα, αφού σας στείλει νέα έγγραφη προειδοποίηση, να διακόψει οριστικά τη σύνδεση. Ειδικά, στις περιπτώσεις επανειλημμένης εκπρόθεσμης εξόφλησης ή επανειλημμένων ανεξόφλητων λογαριασμών ή απάτης, η εταιρία έχει δικαίωμα να προβεί άμεσα σε οριστική διακοπή, χωρίς προειδοποίηση.
7. Μπορώ να ορίσω ένα ανώτατο ποσό χρέωσης πάνω από το οποίο να διακόπτεται η παροχή υπηρεσιών;
Η εταιρία σας είναι υποχρεωμένη να διαθέτει προγράμματα που παρέχουν τη δυνατότητα να επιλέξετε ένα ανώτατο μηνιαίο ποσό χρέωσης (ανάμεσα σε όρια χρέωσης που η ίδια έχει καθορίσει) πάνω από το οποίο θα διακόπτεται η παροχή υπηρεσιών, προς αποφυγή υπερχρεώσεων. Ζητήστε αναλυτική ενημέρωση από την εταιρία για τα συγκεκριμένα προγράμματα και τους τρόπους που μπορείτε να ενταχθείτε σε αυτά.
8. Γιατί χρεώνομαι για 1’ ενώ η κλήση μου διαρκεί μερικά δευτερόλεπτα;
Επιβεβαιώστε τον ελάχιστο χρόνο χρέωσης κλήσεων του προγράμματός σας. Εάν είναι ίσος με 1’, τότε όλες οι κλήσεις με μικρότερη διάρκεια χρεώνονται ως κλήσεις του 1’.
9. Έχει δικαίωμα η εταιρία να προεισπράττει το πάγιο;
Η εταιρία σας έχει δικαίωμα να συμπεριλαμβάνει στον λογαριασμό σας πάγιο που αντιστοιχεί στη χρονική περίοδο μέχρι την επόμενη έκδοση λογαριασμού. Σημειώνεται ότι στην περίπτωση των μηνιαίων λογαριασμών, το πάγιο αφορά το διάστημα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας πληρωμής.
10. Κάλεσα αριθμό 801 και περίμενα πολλή ώρα στην αναμονή μέχρι να εξυπηρετηθώ. Η εταιρία μου θα με χρεώσει και για τον χρόνο αναμονής;
Η χρέωση αφορά όλο το διάστημα που διαρκεί η κλήση, συμπεριλαμβανομένου του χρόνου αναμονής. Η εταιρία τηλεφωνίας δεν φέρει καμία ευθύνη για τον χρόνο που σας έθεσε σε αναμονή ο καλούμενος. Η χρέωση γίνεται με βάση τα ισχύοντα τιμολόγια της εταιρίας σας για τις κλήσεις προς αριθμούς 801.
11. Παρόλο που έχω πρόγραμμα με απεριόριστες κλήσεις προς σταθερά, η εταιρία χρέωσε ξεχωριστά τις κλήσεις προς αριθμούς 801 και σύντομους κωδικούς. Τι ισχύει σε αυτές τις περιπτώσεις;
Οι εταιρίες στα οικονομικά προγράμματα δεν συμπεριλαμβάνουν συνήθως στον χρόνο ομιλίας προς σταθερά τηλέφωνα τις κλήσεις προς αριθμούς 801 ή σύντομους κωδικούς με αστική χρέωση (π.χ. 11185 για τον ΟΑΣΑ). Ανατρέξτε στους όρους του δικού σας οικονομικού προγράμματος και ελέγξτε εάν περιλαμβάνει τις συγκεκριμένες κλήσεις.
12. Κάλεσα μια υπηρεσία πληροφοριών καταλόγου και περίμενα αρκετή ώρα σε αναμονή μέχρι να συνδεθώ με εκπρόσωπο. Θα χρεωθώ για την αναμονή αυτή;
Οι εταιρίες παροχής υπηρεσιών πληροφοριών καταλόγου είναι υποχρεωμένες να μη χρεώνουν τους καταναλωτές για τον χρόνο αναμονής. Εάν αυτό δεν είναι τεχνικά εφικτό και εφόσον δεν υπάρχει διαθέσιμη γραμμή, οι εταιρίες οφείλουν να μην απαντούν στην κλήση. Σημειώνεται ότι κατά την έναρξη της κλήσης και πριν την παροχή της υπηρεσίας, οι εταιρίες αυτές οφείλουν να ενημερώνουν για τη χρέωση με σαφή τρόπο και ατελώς, μέσω
ηχογραφημένου μηνύματος.
13. Τι πρέπει να προσέχω όταν δέχομαι αναπάντητες κλήσεις από άγνωστους αριθμούς του εξωτερικού;
Να μην καλείτε αυτούς τους αριθμούς, γιατί ενδεχομένως να επιβαρυνθείτε με υψηλές χρεώσεις. Έχει παρατηρηθεί ότι πολλοί συνδρομητές δέχονται κλήσεις από άγνωστους αριθμούς του εξωτερικού που δεν προλαβαίνουν να απαντήσουν. Στόχος είναι να καλέσει ο συνδρομητής αυτούς τους αριθμούς και να επιβαρυνθεί με υψηλές χρεώσεις. Σε περίπτωση που δέχεστε τέτοιες κλήσεις, ενημερώστε την εταιρία σας προκειμένου να λάβει τα κατάλληλα μέτρα προστασίας των καταναλωτών.

Εάν έχετε πρόβλημα με μια εταιρεία ηλεκτρονικών επικοινωνιών, ακολουθήστε τα εξής βήματα

1. Κατ’ αρχήν, επιδιώξτε την επίλυση του προβλήματος με την εταιρεία που σας παρέχει την υπηρεσία.

Προφορική επικοινωνία
Ενημερώστε την εταιρεία για το πρόβλημα που αντιμετωπίζετε. Σημειώστε όλα τα σχετικά στοιχεία της επικοινωνίας, όπως:
 • Ημερομηνία.
 • Όνομα και θέση υπαλλήλου.
 • Ημερομηνία ανταπόκρισης της εταιρείας, μετά την πρώτη επικοινωνία
Εάν μετά την προφορική επικοινωνία με την εταιρεία, το πρόβλημα εξακολουθεί να υφίσταται, υποβάλετε στην εταιρεία γραπτή καταγγελία.

Γραπτή καταγγελία προς την εταιρεία
Η γραπτή καταγγελία πρέπει να περιέχει τα ακόλουθα στοιχεία:
 • Ονοματεπώνυμο καταναλωτή.
 • Στοιχεία σύνδεσης: αριθμός σταθερής/ κινητής τηλεφωνίας και «φανταστικός αριθμός σύνδεσης» (όπου αυτός υφίσταται και ο οποίος αναγράφεται στο λογαριασμό που λαμβάνετε από την εταιρεία).
 • Τηλέφωνο και διεύθυνση επικοινωνίας.
 • Συνοπτική και σαφή αναφορά στο πρόβλημα.
 • Προσκόμιση όλων των απαραίτητων εγγράφων που θα βοηθήσουν στη διερεύνηση του θέματος (π.χ. αντίγραφο λογαριασμού). 
Σε κάθε γραπτή καταγγελία, οι εταιρείες οφείλουν να αποδίδουν «μοναδικό αριθμό αναφοράς» της καταγγελίας, που ουσιαστικά αποτελεί έναν εύκολο τρόπο αναζήτησης του εγγράφου σας. Ενημέρωση για το συγκεκριμένο αριθμό μπορείτε να λάβετε από τις εταιρείες.
Τηρείτε αρχείο με τα στοιχεία που προσκομίζετε στην εταιρεία, όπως:
 • Στοιχεία πρότερης προφορικής επικοινωνίας για το συγκεκριμένο θέμα.
 • Αντίγραφα λογαριασμών, υπογεγραμμένης σύμβασης, επιστολών.
Η εταιρεία υποχρεούται να απαντά εγγράφως σε έγγραφες καταγγελίες εντός 20 ημερών από την παραλαβή τους.

2. Εάν δεν έχει επιλυθεί το πρόβλημα, μετά την παρέλευση των 20 ημερών
 • από την ημέρα που η εταιρεία παρέλαβε την καταγγελία ή
 • από την ημέρα που η εταιρεία σας ζήτησε τυχόν συμπληρωματικά στοιχεία (οπότε και ισχύει εκ νέου το διάστημα των 20 ημερών), τότε απευθυνθείτε εγγράφως στην ΕΕΤΤ.
Στο αίτημα/ καταγγελία σας προς την ΕΕΤΤ πρέπει να περιλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία που θα τεκμηριώνουν την επικοινωνία με την εταιρεία και τη μη επίλυση του προβλήματος. Ειδικότερα, πρέπει να περιλαμβάνονται τα ακόλουθα στοιχεία:
 • Ονοματεπώνυμο καταναλωτή.
 • Στοιχεία σύνδεσης που αφορά η καταγγελία, π.χ. τηλεφωνικό αριθμό, «φανταστικό αριθμό σύνδεσης» (όπου αυτός υφίσταται).
 • Τηλέφωνο και διεύθυνση επικοινωνίας.
 • Συνοπτική αναφορά στο πρόβλημα και στο αίτημα προς την ΕΕΤΤ.
 • Το «μοναδικό αριθμό αναφοράς» της εταιρείας (εφόσον υπάρχει).
 • Επισυναπτόμενη απάντηση του παρόχου (εφόσον υπάρχει).
Η υποβολή αιτήματος/ καταγγελίας στην ΕΕΤΤ γίνεται με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:
Ταχυδρομικώς: Λεωφ. Κηφισίας 60, 151 25 Μαρούσι
Μέσω φαξ: 210 610 5049

3. Η ΕΕΤΤ σας ενημερώνει για τη λήψη της καταγγελίας σας και για την πορεία αξιολόγησής της. Σε περίπτωση αναρμοδιότητας, προωθεί το αίτημά σας στον αρμόδιο φορέα και παράλληλα, σας πληροφορεί σχετικά.

πηγή: ByΕίχε την ατυχία να γεννηθεί απο χριστιανούς σε ισλαμική χώρα ... κατάλαβες ξέφτιλε ψυχοπονιάρη Ελληνα που σε κοροιδεύουν τα πιόνια του Σόρος

Είχε την ατυχία να γεννηθεί απο χριστιανούς σε ισλαμική χώρα ... κατάλαβες ξέξτιλε ψυχοπονιάρη Ελληνα  που σε κοροιδεύουν τα πιόνια του Σόρος
Μου αρέσει!Δείτε περισσότερες αντιδράσεις
Σχολιάστε
Πηγή:
Γιαννης Γονιδακιας


ΒΙΝΤΕΟ ΦΩΤΟ :Απίστευτες καταστάσεις βίωσαν οι οδηγοί τό πρωί της Δευτέρας 13/2 στον δρόμο Φλώρινας –Καστοριάς μέσω ΒίγλαςΌπως μας ενημέρωσε αναγνώστης του ιστολογίου μας απίστευτες καταστάσεις βίωσαν οι οδηγοί σήμερα τις πρωινές ώρες  (07:20) στον δρόμο Φλώρινας –Καστοριάς μέσω Βίγλας.
Λίγα μέτρα (100 περίπου) μετά από την κλειστή στροφή της Αγ.Τριάδας στο κατηφορικό κομμάτι προς Ανταρτικό, αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του από τον δρόμο λόγω της ολισθηρότητας του οδοστρώματος(ευτυχώς χωρίς ανθρώπινες απώλειες). 
Ακολούθησαν και άλλες ακινητοποιήσεις οχημάτων την τελευταία στιγμή ευτυχώς χωρίς να έχουμε και χειρότερα. 
Περισσότερα από 20 αυτοκίνητα ακινητοποιήθηκαν και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας για πάνω από 1 ώρα περιμένοντας την αλατιέρα και ασθενοφόρο το οποίο είχε ειδοποιηθεί.

Το μέγα ερώτημα!!! 
Εύλογα λοιπόν αναρωτιέται ο αναγνώστης : 

Ποίος έχει την ευθύνη για την επίβλεψη και ρίψη αλατιού στο οδόστρωμα; 

Το συγκεκριμένο κομμάτι του δρόμου και άλλοτε έχει δημιουργήσει προβλήματα στους οδηγούς.
Το περιστατικό μάλιστα το κατέγραψε με την κάμερα του κινητού του τηλεφώνου και μας το απέστειλε για να το δημοσιεύσουμε ως πειστήριο του γεγονότος.

Τα στοιχεία του αναγνώστη βρίσκονται στην διάθεση μας.
.floriniotika.blogspot.com

Η Μέρκελ αποχώρησε με έκφραση αηδίας από τη συνάντηση με τον Κούλη - Δεν άντεξε τόση δουλοπρέπεια

Μια φωτογραφια χίλιες λέξεις, απο αυτην την φωτογραφια και μόνο καταλαβαίνει ο προσεχτικός παρατηρήτης το δουλοπρεπρέπες ύφος του Κούλη όμοιο με αυτό του Τσίπρα, με το πρόσθετο αρνητικό στοιχείο οτι το ύφος του Κούλη Μητσοτάκη είναι παιδικό-ηλίθια δουλοπρεπές σε σημείο  έτσι που να αηδιαζει ακόμη  και την Μερκελ και να αποχωρεί απο την συνάντηση της μαζι του.

Δείτε ύφος υποτακτικού "σκύλου"
Μόλις ...Ένα τέταρτο  κράτησε  η  συνάντηση της Μέρκελ  με τον πιστό φίλο της Γερμανίας, 

Δειτε τι είπε το Τσιράκι των Γερμανών, του Σημίτη, του Σαμαρα,του Τσίπρα,των τραπεζών : "Η δραχμή θα είναι η απόλυτη καταστροφή - Θα γίνουμε Βόρεια Κορέα
Παρουσιάζοντας την «Ενδιάμεση Έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος για τη Νομισματική Πολιτική» στα μέλη της επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής ο διοικητής της Τραπέζης της Ελλάδος εξέφρασε  την άποψή του η οποία είναι και άποψη των γερμανών αφεντικών του- του ΣΌΙΜΠΛΕ, ότι τα πράγαματα θα γίνουν χειρότερα αν καθυστερήσει η ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης.

«Δεν υπάρχει ορθολογική επιλογή μεταξύ ολοκλήρωσης της αξιολόγησης τώρα ή αργότερα.

Αργότερα οι συνθήκες θα είναι πολύ χειρότερες.
 Αργότερα ίσως θα είναι πολύ αργά».

Κάλεσε δε τόσο την κυβέρνηση όσο και τους πιστωτές «να κάνουν ένα βήμα πίσω. Δεν νοείται, μετά τις τόσες προσπάθειες, τις θυσίες και την ήδη επιτευχθείσα προσαρμογή, αποτυχία», τόνισε ο κ. Στουρνάρας.

Στη συνέχεια, ο διοικητής της Τραπέζης της Ελλάδος εκλήθη να απαντήσει σε ερωτήσεις βουλευτών της επιτροπής για το Grexit, τη δραχμή αλλά και την εκτίμηση του ΔΝΤ ότι ενδεχομένως απαιτηθούν πρόσθετα κεφάλαια 10 δισ. για την ανακεφαλαιοποίηση του ελληνικού τραπεζικού συστήματος.

Η έξοδος από το ευρώ θα είναι η απόλυτη καταστροφή

Κάνουν λάθος όσοι επαναφέρουν θέμα δραχμής και Grexit.

 Αυτό δεν προκύπτει από καμία οικονομική ανάλυση. Η βελτίωση ανταγωνιστικότητας έχει ήδη επιτευχθεί. 

Το να φύγεις από το ευρώ δεν είναι απλή υποτίμηση.

 Είναι αλλαγή νομίσματος.

Θα είναι η απόλυτη καταστροφή. 

Έχουμε υποχρεώσεις σε ευρώ και όλοι θα ζητάνε ευρώ.
 Θα συλλαμβανόμαστε στα σύνορα και δεν θα μπορούμε να ταξιδέψουμε.

Οσοι λένε αυτές τις ανοησίες υποστηρίζοντας ότι δεν θα συμβεί και τίποτα αν φύγουμε από το ευρώ ας ταξιδέψουν στην Βόρειο Κορέα να καταλάβουν τι θα συνέβαινε.Επιμελητήριο Χανιών: Διοργανώνει ενημερωτική εκδήλωση και θα παρουσιάσει τους διαγωνισμούς ελαιολάδου Λονδίνου

Tο ελαιόλαδο


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το Επιμελητήριο Χανιών στο πλαίσιο της υποστήριξης της εξωστρέφειας των Κρητικών Επιχειρήσεων διοργανώνει ενημερωτική εκδήλωση και θα παρουσιάσει τους διαγωνισμούς ελαιολάδου Λονδίνου με την επωνυμία LONDON IOOC 2017, International Olive Oil Competitions.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου 2017 στις 5:30 το απόγευμα στην αίθουσα του Επιμελητηρίου Χανιών.Γιώργος Κουβέλης