Πέμπτη, 9 Φεβρουαρίου 2017

Σκάνδαλο: 52.000 ευρώ το μήνα έπαιρνε ο Διευθυντής της ΑΕΠΙ - Όλο το πόρισμα

Σκάνδαλο: 52.000 ευρώ το μήνα έπαιρνε ο Διευθυντής της ΑΕΠΙ - Όλο το πόρισμα

Σκάνδαλο: 52.000 ευρώ το μήνα έπαιρνε ο Διευθυντής της ΑΕΠΙ - Όλο το πόρισμα
Μισθός 635.565 ευρώ το χρόνο για τον διευθύνοντα σύμβουλο, ετήσιος μισθός συγγενούς μέλους του ΔΣ που έφτανε τα 466.266 ευρώ, αδιανέμητα δικαιώματα στους δημιουργούς ύψους 42 εκ. ευρώ και παράνομα δάνεια προς μέλη του ΔΣ είναι ορισμένα από τα συγκλονιστικά στοιχεία που φέρνει στο φως το πόρισμα του ελέγχου, που διεξήχθη προσφάτως, για λογαριασμό του ΥΠΠΟ για την εταιρεία ΑΕΠΙ (Ανώνυμη Εταιρεία Πνευματικής Ιδιοκτησίας) και δημοσιεύει αποκλειστικά το
Σταχυολογήσαμε ενδεικτικά στοιχεία που φανερώνουν το μέγεθος του σκανδάλου και θα επανέλθουμε σύντομα με επόμενο ρεπορτάζ.
Η εταιρεία ΕΥ βάσει διαγωνισμού που είχε προκηρύξει ο ΟΠΙ έπειτα από εντολή του Υπ. Πολιτισμού επί υπουργίας Νίκου Ξυδάκη, ανέλαβε το έργο του διαχειριστικού ελέγχου της ΑΕΠΙ τον Αύγουστο του 2015.
Να θυμίσουμε πως μέχρι και τον Οκτώβριο του ίδιου έτους η εταιρεία δεν μπορούσε να ξεκινήσει τις εργασίες της καθώς η ΑΕΠΙ αρνιόταν να προσκομίσει τα απαραίτητα στοιχεία. Έτσι σταμάτησε το έργο του ελέγχου και ξεκίνησε ξανά μετά το πρόστιμο στην εταιρεία από το Υπ. Πολιτισμού για την άρνηση της αυτή.
Ο έλεγχος ξεκίνησε τον Σεπτέμβρη του 2016 και ολοκληρώθηκε στις 6 Φεβρουαρίου. Ο έλεγχος αφορά στην Περίοδο 2011-2014.
Οι ορκωτοί λογιστές διαπιστώνουν την ύπαρξη αρνητικών κεφαλαίων ύψους 19,9 εκ. ευρώ που αποδεικνύει την αδυναμία της εταιρείας να εξοφλήσει το σύνολο των υποχρεώσεών της, καθώς και το σύνολο στοιχείων ενεργητικού (περιουσιακά στοιχεία και απαιτήσεις) είναι μικρότερο του συνόλου των υποχρεώσεων.
Μισθοί 
Το πόρισμα διαπιστώνει επίσης ότι τα λειτουργικά έξοδα είναι ψηλότερα από τα έσοδα της εταιρείας με αποτέλεσμα τη δημιουργία σημαντικών  λειτουργικών ζημιών για την περίοδο 2011 - 2014 συνολικού ύψους 11.3 εκ.
Τα σημαντικότερα έξοδα για την Περίοδο αυτή αφορούν αμοιβές μελών ΔΣ και συγγενών αυτών ύψους 7,4 εκ. ευρώ, αμοιβές υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης από συνδεδεμένη εταιρεία ύψους 7,2 εκ. ευρώ, προμήθειες είσπραξης τιμολόγιου ύψους 6,7 εκατομμύρια και αμοιβές νομικών συμβούλων και δικαστικά έξοδα ύψους 4,5 εκ.
Να σημειώσουμε πως μόνο ο μισθός του διευθύνοντος συμβούλου το 2011 ανερχόταν στα 635.565 ευρώ (52.000 ευρώ το μήνα) ενώ την ίδια χρονιά ο μισθός συγγενούς μέλους του ΔΣ έφτανε τα 466.266 το χρόνο! Οι αμοιβές μισθοδοσίας μελών ΔΣ για το 2011 ανέρχονται 1.900.000 ευρώ ενώ οι συνολικές αμοιβές μισθοδοσίας για τον ίδιο χρόνο στα 4.828.353 ευρώ.
 Να προσθέσουμε πως τα μέλη του ΔΣ έπαιρναν επίσης χρήματα εκτός μισθοδοσίας από το 2011-2014 ποσά που κυμαίνονταν από 6.000 έως 38.000 ευρώ. Σε αυτά τα ποσά προσθέστε και την ιδιωτική ασφάλιση των μελών του ΔΣ
Χρήματα που δεν διατέθηκαν για ανθρωπιστικούς σκοπούς  και αδιανέμητα
Να θυμίσουμε κάπου εδώ πως η εταιρεία εκπροσωπεί περισσότερους από 14.540 Έλληνες και ξένους πνευματικούς δημιουργούς καθώς και 2.200.000 και πλέον ξένους δημιουργούς μέσω συμβάσεων εκπροσώπησης.
Για την περίοδο 2011-2014 η εταιρεία έχει παρακρατήσει 10% προμήθεια επί των διανεμηθέντων δικαιωμάτων σε αλλοδαπούς οργανισμούς στα πάσης φύσεως εκτελεστικά δικαιώματα συνολικού ύψους 1,6 εκ. με σκοπό τη μετέπειτα χρήση των κονδυλίων σε πολιτιστικούς και ανθρωπιστικούς σκοπούς. Το σημαντικότερο μέρος του εν λόγω ποσού 1,2 εκ. αφορούσε εργασίες συντήρησης και εμπλουτισμού του αρχείου μουσικής της εταιρείας οι οποίες πραγματοποιούνται από υπάλληλους της εταιρείας.
Το πόρισμα αναφέρει στοιχεία για τα αδιανέμητα δικαιώματα, ποσά που έχει εισπράξει αλλά δεν έχουν αποδοθεί. Τα αδιανέμητα δικαιώματα σε μέλη, δικαιούχους ύψους 42 εκ. (την 31-12 - 2014) περιλαμβάνουν τιμολογηθέντα δικαιώματα σε χρήστες μουσικής τα οποία δεν έχουν αποδοθεί και διανεμηθεί σε μέλη και δεν στάθηκε  δυνατό να αναλυθούν από την εταιρεία  λόγω μη αντιστοίχησης τιμολογίων με εισπράξεις στο πληροφοριακό σύστημα της εταιρείας.
Δάνεια
Ένα άλλο σκανδαλώδες σημείο του πορίσματος είναι αυτό που αφορά στα δάνεια που χορηγεί η εταιρεία σε μέλη του ΔΣ.
Η εταιρεία χορήγησε δάνειο τον Ιανουάριο του 2014 στον γ. διευθυντή μέτοχο και μέλος ΔΣ μέχρι του ποσού των 125 χιλ ευρώ με επιτόκιο 2%. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920 δάνεια προς μέλη του ΔΣ απαγορεύονται.
Η ΑΕΠΙ φέρεται να χορηγεί επίσης δάνεια στο προσωπικό, αλλά και συνεργάτες βάσει εγκρίσεων που προέρχονται από το ΔΣ της εταιρείας. Δίνει προκαταβολές σε δικαιούχους που συμψηφίζονται με τις μελλοντικές αποδοχές τους. Από την εργασία που πραγματοποιήθηκε  διαπιστώθηκε  ότι υπάρχουν προκαταβολές σε μέλη  που παραμένουν ακίνητες και δεν έχουν συμψηφιστεί με αντίστοιχες αμοιβές για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός έτους. Υπάρχουν δημιουργοί δηλαδή που έχουν πάρει προκαταβολές μέρος των οποίων όμως δεν παρακρατείται  μετά από τις αμοιβές τους.
Ακίνητα 
Η αξία των ακινήτων της ΑΕΠΙ ανέρχεται στα 9 εκ ευρώ. Δεν αναφέρεται  ο προϋπολογισμός για την ανέγερση του δευτερου κτίριου. Ζητήθηκαν άλλα έγγραφα σχετικά αλλά η εταιρεία δεν τα έδωσε. Η ΑΕΠΙ επίσης δεν έδωσε το πλήθος των τιμολογίων που ζητήθηκαν για τον δειγματοληπτικό έλεγχο. Κατά την Περίοδο 2005-2007 η εταιρεία έκανε επενδύσεις ύψους 9 εκ. ευρώ
Σε όλα αυτά προσθέστε  προκαταβολές σε προμηθευτές για τις οποίες η ΑΕΠΙ δεν έχει παραλάβει τιμολόγια είτε αυτά χάθηκαν καθώς και ότι εταιρεία δεν είχε καταλογίσει αποσβέσεις για τα πάγια ενσώματα στοιχεία ες και τη χρήση του 2014 , συνολικού ύψους 1.8 εκ.

Ολόκληρο το πόρισμα ΕΔΩ
tvxs.gr.


ΒΙΝΤΕΟ: Προπαγάνδα της πίπας;; : Τατιάνα – Να πάρουμε τα προσφυγόπουλα στα σχολεία γιατί αν μας χτυπήσει η Τουρκία θα μεταναστεύσουμε"Η ΠΙΠΑ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ" Υπάρχει  σε τραγούδι!!

,triklopodia.gr

ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΠΑΤΕΩΝΕΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΒΛΑΜΜΕΝΟΙ TEΛΙΚΑ!!! Πετρόπουλος: Περπατάω στο δρόμο και οι ελεύθεροι επαγγελματίες μου λένε «σωθήκαμε»

Υποστήριξε ότι τα περί υπέρογκων επιβαρύνσεων αποτελούν «παραπληροφόρηση» της αντιπολίτευσης και των ΜΜΕΩς «σωτήρα» των εμπόρων και ελεύθερων επαγγελματιών περιέγραψε τον…
εαυτό του ο κ. Τάσος Πετρόπουλοςυποστηρίζοντας ότι οι διατάξεις που αφορούν τις ασφαλιστικές εισφορές τυγχάνουν σχεδόν πανηγυρικής υποδοχής από τους ασφαλισμένους.
Ο αναπληρωτής υπουργός Εργασίας, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση της κυρίας Ευης Χριστοφιλοπούλου (Δημ. Συμπαράταξη) είπε «επειδή συνηθίζω να περπατάω στο δρόμο οι έμποροι χθες με έπιαναν από τα καταστήματα και μου έλεγαν: “Σωθήκαμε! Επιτέλους θα πληρώνουμε εισφορές γιατί μας ζητούσαν να καταβάλλουμε 700 και 800 ευρώ και δεν μπορούσαμε να τα πληρώσουμε”» υποστηρίζοντας παράλληλα ότι τα περί υπέρογκων επιβαρύνσεων αποτελούν «παραπληροφόρηση» της αντιπολίτευσης και των ΜΜΕ.
Από την άλλη πλευρά η κυρία Χριστοφιλοπούλου υποστήριξε ότι «οι συνταξιούχοι κοιμούνται και βλέπουν εφιάλτες με εσάς και τον κ. Κατρούγκαλο, που έκανε τη βρώμικη δουλειά και τώρα είναι σε ήσυχο υπουργείο».Πάντως ο κ. Πετρόπουλος ανήκει στους τυχερούς της κυβέρνησης αφού πολύ συχνά έρχεται αντιμέτωπος στους δρόμους με εκδηλώσεις αγάπης. Χθες στον ΣΚΑΙ αποκάλυψε ένα ακόμη τέτοιο περιστατικό: «Χθες όπως βγήκα από το υπουργείο και περπατούσα, έβγαιναν απ’ τα μαγαζιά να μου πουν ότι μειώθηκαν οι εισφορές…».. protothema.gr
Read more: http://www.oparlapipas.gr

Η δίωξη του δημοσογράφου Νίκου Ρούσση και η... "Πολιτική Ορθότητα". Ένα άρθρο κι ένα ρεπορτάζ, που μας αφορά ΟΛΟΥΣ! Όποιον πολίτη και να ρωτήσεις όχι μόνον στην Ελλάδα, αλλά και σ΄ολόκληρο τον κόσμο: 
"ΤΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ ΘΕΛΕΤΕ; ΦΙΜΩΜΕΝΗ, ΚΑΤΕΥΘΥΝΟΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΞΟΥΣΙΕΣ Ή ΕΛΕΥΘΕΡΗ", θα λάβεις την συντριπτική κατά πλειοψηφία απάντηση πως : 
"ΘΕΛΟΥΜΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ, ΑΚΟΜΜΑΤΙΣΤΗ ΚΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ".

Κι όμως οι διωκώμενοι δημοσιογράφοι, είναι ελάχιστοι, μπροστά στην πλειοψηφία των διαπλεκόμενων, των υποκεινούμενων και των κατ' εντολήν της κάθε εξουσίας "δημοσιογράφων".

Αυτό, προκύπτει και από το γεγονός, ότι αν και εν γνώσει τους οι πολίτες, ότι η συντριπτική πλειοψηφία των ΜΜΕ, έντυπων και ηλεκτρονικών είναι διαπλεκόμενα, αν και γνωριζουν πως ασκείται προπαγάνδα και παραπληροφόρηση, εξακολουθούν και αγοράζουν και τον έντυπο τύπο, ενώ οι τηλεοράσεις είναι στις... "δόξες τους". 

Το φαινόμενο, χρήζει ψυχολογικής και ψυχιατρικής έρευνας, αλλά δεν είναι του παρόντος, καθώς παραπέμπει στο... ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΤΗΣ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ.

Στην συγκεκριμένη περίπτωση, είναι ένας γνωστός και έγκριτος δημοσιογράφος, ο  Νίκος Ρούσσης, ο οποίος στην δημοσιογραφική του πορεία, έδωσε δείγματα ανεξάρτητης δημοσιογραφικής πένας.

Και είναι βέβαιο πως θα έχει στο πλευρό του, αν μη τι άλλο, κάποιους εξίσου έγκριτους και ανεξάρτητους δημοσιογράφους.

Τι μείζον ερώτημα είναι τι γίνεται και με τους άλλους δημοσιογράφους ή bloggers...  τους λιγότερο γνωστούς, που θα δεχθούν ή έχουν δεχθεί κατ' επανάληψη την οργή της εξουσιας, που με μυνησεις και αγωγές, τους εκφοβίζει, τους διώκει, τους ισοπεδώνει... τους φιμώνει.

Η δίωξη του Νίκου Ρούσση, δεν αφορά ούτε τον Ρούσση, ούτε τον κάθε Ρούσση, ή τον κάθε Πανούση, ή την κάθε Σουφλή, ή τον κάθε μικρό ανεξάρτητο δημοσιογράφο ή blogger...

Η δίωξη του Νίκου Ρούσση, και του κάθε Ρούσση, μας αφορά όλους ως πολίτες... ως αναγνώστες... ως θεατές των ηλεκτρονικών και έντυπων Μέσων του Τύπου, όπως το έθεσα στην πρώτη παράγραφο του σχολίου μου.

Και καλούμεθα όλοι να απαντήσουμε ως πολίτες, αφού προηγουμένως θέσουμε εμείς οι ίδιοι στον εαυτό μας το εξής ερώτημα:

"Τί πολίτες θέλουμε να είμαστε; ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ Ή ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΜΙΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΟΜΕΝΗΣ ΠΑΡΑΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΞΟΥΣΙΕΣ;;;

Τα ερωτήματα και τα σχόλια, δικά σας.

Κι όσοι απαντήσετε, πως θέλετε να έχετε ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ, να δώσετε το παρόν με κάθε τρόπο, στην δίκη του Νίκου Ρούσση και του κάθε διωκώμενου ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ BLOGGER.

ΓΙΑΤΙ Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΑΠΑΙΤΕΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΑΓΩΝΕΣ.Καλλιόπη Σουφλή

                                         ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΡΘΟΤΗΤΑ


Δόθηκε πρόσφατα στη δημοσιότητα ο διάλογος, μέσω τεσσάρων τηλεγραφημάτων που ανταλλάχθηκαν ανάμεσα στον τότε πρόεδρο της Αμερικής, Χάρι Τρούμαν, και στο στρατηγό Μακ Άρθουρ, εξουσιοδοτημένο να συνυπογράψει με τους Ιάπωνες τη συμφωνία συνθηκολόγησης τους. Ο Τρούμαν εφιστά την προσοχή του στρατηγού να αποφύγει τις εκφράσεις προσωπικής απέχθειας για τον εχθρό (those yellow bellied bastards) για λόγους ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΡΘΟΤΗΤΑΣ. 

Κι όταν ο στρατηγός ζητάει διευκρινίσεις σχετικά με την έννοια του όρου POLITICAL CORRECT, η απάντηση που παίρνει από τον πρόεδρο είναι η εξής: 


« Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΡΘΟΤΗΤΑ, που πρόσφατα υιοθετήθηκε από μια μικρή ομάδα παράλογους αιθεροβάμονες και προωθείται από κάποια μεγάλης εμβέλειας αρρωστημένα μέσα επικοινωνίας, είναι ένα δόγμα σύμφωνα με το οποίο υπάρχει η απόλυτη δυνατότητα να σηκώσεις ένα κομμάτι σκατά χωρίς να λερώσεις τα χέρια σου»!...
 


Η περίπτωση της δίωξης του απολυμένου δημοσιογράφου Nikos Roussis Νίκου Ρούσση -και όχι μόνον, βέβαια- έχει να κάνει, κατά την άποψη μου, ακριβώς με αυτό: με την ανάδυση της χειρότερης μορφής καταστολής -σύμφωνα με τον Μ. Φουκώ- της καταδίκης στη σιωπή, υπό το άλλοθι της εφαρμογής του δόγματος της Πολιτικής Ορθότητας. 

Καταδίκη σε σιωπή, ιδιαίτερα των ανθρώπων, που εκ θέσεως είναι υποχρεωμένοι να σηκώνουν τα σκατά του Καπιταλισμού και της Εξουσίας…αλλά τους ζητούν και να μην λερώσουν τα χέρια τους. 

Και ξέρεις ε, αν δεν το κάνουν αυτοί, εμείς θα πνιγούμε, παρ' εκτός κι αν έχουμε πνιγεί ήδη!

Αντώνης ΑνδρουλιδάκηςΔιώκεται απολυμένος δημοσιογράφος για σχόλια (!) στο Facebook

 

Εντύπωση, ωστόσο, προκαλεί το γεγονός ότι ο δημοσιογράφος, που έχει το δικαίωμα της ελεύθερης έκφρασης και ειδικά στα social media, κατηγορείται για όσα δημοσίευσε στην σελίδα του στο Facebook, μόνον για τους δύο εγκαλούντες και όχι για τη σωρεία επικριτικών αναρτήσεων, για τα πεπραγμένα της παρούσης κυβέρνησης.


 Σαράντα χρόνια δημοσιογράφος, στο μάχιμο ρεπορτάζ, ο Νίκος Ρούσσης, με διακρίσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη, απολύθηκε τον Μάρτιο του 2015, από ανταποκριτής του ΑΠΕ-ΜΠΕ στο Στρασβούργο...τηλεφωνικά και χωρίς να του δοθούν εξηγήσεις, για τους λόγους της απόλυσης του.
Λίγους μήνες αργότερα και μ’ αφορμή μία οργίλη ανάρτησή του, στη σελίδα του στο Facebook, διανθισμένη με δόσεις χιούμορ και απαξίωσης, ο Γενικός Διευθυντής του ΑΠΕ, από κοινού με την εκπρόσωπο (!) των εργαζομένων, τον εγκάλεσαν στο Πειθαρχικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ, ισχυριζόμενοι ότι το εν λόγω post είχε θίξει την τιμή και την υπόληψη τους.


Ο συνάδελφος έστειλε την απολογία του (που είχε φιλοξενηθεί και στη Ζούγκλα) και μέχρι σήμερα, το Πειθαρχικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ, δεν έχει συνεδριάσει για την έκδοση απόφασης.

Ένα χρόνο μετά την προσφυγή στο Πειθαρχικό της ΕΣΗΕΑ, ο Νίκος Ρούσσης, που διαμένει μόνιμα στο Στρασβούργο της Γαλλίας από το 2006, κλήθηκε από τις γαλλικές Αρχές να παραλάβει «Κλητήριον Θέσπισμα», της Εισαγγελίας Πρωτοδικών της Αθήνας, με το οποίο καλείται να παρουσιασθεί ενώπιον του Β! Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κατηγορούμενος ότι:

« τέλεσε με περισσότερες από μία πράξεις, περισσότερα από ένα εγκλήματα, που τιμωρούνται από τον νόμο, με πρόσκαιρες στερητικές της ελευθερίας ποινές»

Εντύπωση, ωστόσο, προκαλεί το γεγονός ότι ο δημοσιογράφος, που έχει το δικαίωμα της ελεύθερης έκφρασης και ειδικά στα social media, κατηγορείται για όσα δημοσίευσε στην σελίδα του στο Facebook, μόνον για τους δύο εγκαλούντες και όχι για τη σωρεία επικριτικών αναρτήσεων, για τα πεπραγμένα της παρούσης κυβέρνησης.


Πηγή

Ντ. Μπακογιάννη: Μνημόνιο θα έχουμε και με τη ΝΔ - Θα εφαρμοστούν τάχιστα οι μεταρρυθμίσειςΣε συνέντευξη της στο ραδιοφωνικό σταθμό «Παραπολιτικά» η βουλευτής της ΝΔ Ντόρα Μπακογιάννη μίλησε για όλα τα επίκαιρα θέματα της καθημερινότητας.

Ανάμεσα σε αυτά ήταν και μια ερώτηση για το τι θα αλλάξει η ΝΔ σε περίπτωση που ανέλθει στην εξουσία απάντησε πως «Αυτό το οποίο θα αλλάξει είναι ότι πρώτον θα εφαρμοστούνε ταχύτατα οι μεταρρυθμίσεις. Σκεφτείτε ότι ακόμα δεν έχει κλείσει η πρώτη αξιολόγηση και δεν έχει κλείσει όχι διότι η κυβέρνηση  φοβάται τα δημοσιονομικά, τις διαρθρωτικές αλλαγές πολεμάει. Το να κόβει συντάξεις το κάνει μετά χαράς και πανηγυρίζει κιόλας, το να κόψει και να ανεβάσει φόρους, τις διαρθρωτικές αλλαγές όμως τις πολεμάει. Αυτές θα γίνουν ταχύτατα, θα υπάρξει μια νέα πολιτική στο θέμα της
φορολογίας την οποία εξήγγειλε ο κ. Μητσοτάκης πολύ συγκεκριμένα στη
Θεσσαλονίκη. Μείωση δηλαδή της φορολογίας και ένα αποτελεσματικότερο άρα φθηνότερο κράτος».
Στη συνέχεια παραδέχθηκε πως «Βεβαίως μνημόνιο θα έχουμε αλλά για να βγούμε από το μνημόνιο πρέπει να κάνουμε αυτό που κάναν οι Κύπριοι. Οι Κύπριοι εφαρμόσανε ταχύτατα τις μεταρρυθμίσεις τους και βγήκανε και σήμερα κάνουν τη μεγαλύτερη μείωση φορολογίας που έχει γίνει σε ολόκληρη την Ευρώπη. Γιατί μπορούν οι Κύπριοι και δεν μπορούμε εμείς»;

Οι Γερμανικές κατοχικές δυνάμεις μας φαίνονται μεγάλες γιατί είμαστε σκυφτοί. Ας εγερθούμε.

Οι κατοχικές δυνάμεις μας φαίνονται μεγάλες γιατί είμαστε σκυφτοί. Ας εγερθούμε.

Σήμερα, ύστερα από επτά χρόνια συνεχόμενης  και απέραντης φτωχοποίησης της χώρας μέσα στον «παράδεισο της ευρωζώνης», οφείλουμε επιτέλους να απαλλαγούμε από τις ανίερες, ατεκμηρίωτες, γελοίες φοβίες με τις οποίες μας βομβαρδίζει συστηματικά και σαρωτικά το κατεστημένο υπέρ του ευρώ και κατά του εθνικού νομίσματος, το οποίο χρησιμοποιούν οι 215 από τις 240 χώρες του κόσμου διεθνώς. Το κίνημα του ευρωσκεπτικισμού ενάντια στη γερμανοποίηση της Ευρώπης επεκτείνεται σήμερα σαρωτικά.

Οι πολίτες της Μ. Βρετανίας, αποφάσισαν με το Brexit την έξοδο της χώρας τους από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Προς την έξοδο από το ευρώ οδεύει η Ιταλία με εμπροσθοφυλακή το Κίνημα των Πέντε Αστέρων, ύστερα από την ήττα των συστημικών δυνάμεων στο δημοψήφισμα της 5ης Δεκεμβρίου. Η ήττα της Χίλαρυ Κλίντον σηματοδοτεί την ανάσχεση αν όχι την ανατροπή της παγκοσμιοποίησης και την ενδυνάμωση των εθνών-κρατών.

Η άνοδος του Ντ. Τράμπ στις ΗΠΑ με προοπτική την προσέγγισή του με τη Ρωσία του Πούτιν, υποβαθμίζει τη γεωπολιτική σημασία της Γερμανίας ως προκεχωρημένου φυλάκιου της δύσης απέναντι στη Ρωσία. Ο Ντ. Τράμπ, σε αντίθεση με τους Ομπάμα-Κλίντον, κάθε άλλο παρά φαίνεται να συμπαθεί την ευρωζώνη που τη θεωρεί ότι, εξυπηρετεί τα συμφέροντα της Γερμανίας. Και όπως έχει δηλώσει, η Ελλάδα πρέπει να φύγει από το ευρώ και να επιστρέψει στο εθνικό της νόμισμα. Είναι φανερό πως δεν πρόκειται να παρέμβει όπως έκανε ο προκάτοχός του Ομπάμα, με τη βοήθεια του απερχόμενου από την προεδρία της Γαλλίας Φρανσουά Ολάντ, για να παραμείνουμε στην ευρωζώνη. Τον Ιούλιο η χώρα μας πρέπει να καταβάλλει 6,3 δις ευρώ και 11,3 δις ολόκληρο το χρόνο. Είναι δυνατόν να τα καταφέρει χωρίς τη στήριξη της Ουάσιγκτον ;

Οι Σουηδοί, Δανοί, Τσέχοι, Ούγγροι, Ρουμάνοι, Βούλγαροι αρνούνται να συζητήσουν την ένταξή τους στο ευρώ. Η εναντίωση στην παγκοσμιοποίηση και η άνοδος του ευρωσκεπτικισμού στην Ιταλία, Γαλλία,Ολλανδία, Ισπανία, Αυστρία, Πορτογαλία, Πολωνία, Φιλανδία, σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, ακόμα και μέσα στη Γερμανία, δείχνει ότι το ρολόι της ιστορίας αλλάζει κατεύθυνση. Όσο και αν το κρύβουν τα ΜΜΕ, οι περισσότεροι διεθνείς διαπρεπείς οικονομολόγοι και αναλυτές όλων των πολιτικών αποχρώσεων συντάσσονται, περισσότερο ή λιγότερο, με τη δική μας πρόταση για το Grexit.

Η  πρότασή μας αυτή με οδηγό μελετημένο και συγκροτημένο πρόγραμμα μετάβασης στη δραχμή, δεν αποτελεί ιδεοληψία ή αυτόνομο στόχο, αλλά βασικό όχημα για την έξοδο από την κρίση, από τη σύγχρονη ελληνική τραγωδία που δεν έχει βιώσει ποτέ στο παρελθόν ο ελληνικός λαός. Γιατί καλό θα είναι να θυμηθούμε πως ζούσαμε με τη δραχμή και πως ζούμε σήμερα με το ευρώ. Και να κρίνουμε με τη λογική και όχι με βάση κατευθυνόμενες, ατεκμηρίωτες υποθέσεις και ιδεοληψίες.

Οι κατοχικές δυνάμεις μας φαίνονται μεγάλες γιατί είμαστε σκυφτοί. Ας εγερθούμε.